İş Süreçleri

Öğrenci İşleri Bürosu

Yeni Kayıt ÖSYS Süreci İşlemleri
Kayıt Dondurma İşlemleri
Kayıt Yenileme İşlemleri
Kayıt Sildirme İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri
Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri
Öğrencilerin Askerlik Tecil İşlemleri
Tek Ders Sınavı İşlemleri
Mazeret Sınavı İşlemleri
Ders Muafiyet İşlemeleri
Öğrenci Transkript Belgesi Verme İşlemleri
Öğrenci Burs İşlemleri
Öğrencilerin Yemek Yardımı İşlemleri
Yaz Okulu İşlemleri
Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri
Arşiv İşlemleri
Evrak Akışı İşlemleri
Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi İşlemleri
Yüzde 10’a Giren Öğrencilerin İşlemleri
Yeni Bölüm Açma İşlemleri
Danışmanların Belirlenme İşlemleri
Azami Öğrenim Süre İşlemleri
Özel Öğrenci Başvuru İşlemleri
Eğitim-Öğretim Yılına Ait Ders İşlemleri
Cimer Başvuru İşlemleri
 

Bölüm Sekreterliği


Ayniyat Taşınır Kayıt


Satın Alma Bürosu

 

Maaş Tahakkuk Bürosu


Personel Bürosu

Özel Kalem

>