Misyon ve Vizyon

Misyon

Çağın gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyine sahip, araştıran, sorgulayan, işbirliğine ve paylaşıma açık, yaratılıcılığı ön plana çıkaran, eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, sosyal sorumluluk bilinci olan,  mesleğini ve ülkesini seven aranan insan gücü yetiştirmektir.


Vizyon

Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte aranan teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde olan, mensubu olmaktan gurur duyulan, bilgi ve yeteneklerini ülke yararına kullanan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.
>