Yönetim

Yüksekokul Müdürü 

Prof. Dr. Fahri YİĞİT

Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. Emra DÖVER

 

Yüksekokul Sekreter V.

Gürcan KARA

 

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Prof.Dr.Fahri YİĞİT  Müdür
Öğr.Gör. Emra DÖVER Müdür Yardımcısı - Üye
Doç.Dr.Necat TOĞAY            Seçilmiş Üye
Dr.Öğr.Üyesi Zeynep R.ARDAHANLIOĞLU Seçilmiş Üye
Gürcan KARA Raportör
 

 Yüksekokul Kurulu

Prof.Dr.Fahri YİĞİT                            Müdür               
Doç. Dr. İsmail ÇINAR Üye   
Doç.Dr. Memiş KESDEK   Üye            
Öğr. Gör. Dr. Emre ERGÜN   Üye
Öğr. Gör. Hilal GÜL     Üye              
Öğr. Gör. Dr. Filiz Yıldız CONTUK Üye                         
Gürcan KARA Raportör                    
   
                                         
                                         


 
>