Turizm ve Otel İşletmeciliği
BİT 109 Bilgisayar-I
Windows işletim sistemleri, Microsoft Ofis, İnternet Explorer.

BRO 109 İletişim
İletişimin tarifi ve türleri, sözlü ve yazılı iletişim, meslek hayatında iletişim, grafik iletişim, teknolojik araçlarla iletişim.

MUH 109 Ticari Matematik
Yüzde Hesapları, Alış, maliyet, satış ve kar hesapları, oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar, karışım, bileşim ve alaşım problemleri, faiz hesapları, iskonto.

TOİ 107 Turizm Ekonomisi
Turizm Ekonomisi ve turizm ekonomisi ile ilgili genel kavramlar, turizm piyasası; turizm arzı, talebi, turizm sektöründe fiyat oluşumu, turizm sektöründe piyasa türleri, turizmin ekonomik etkileri.

TOİ 103 Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama
Sağlıklı besinler için gerekli besinler, özellikleri, dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarı ve beslenme ilkeleri, mönü planlama nedir, planlamaya etki eden faktörler nelerdir, misafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına uygun mönülerin, standart reçetelerin porsiyonların oluşturulması.

TOİ 105 Temizlik Ürünlerinin Kullanımı ve Denetimi
Plan ve programlar doğrultusunda temizlik standartlarının belirlenmesi, temizlik ürün kullanımında uygulama prensipleri, kullanım maliyeti.

TOİ 101 Önbüro İşlemleri
Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkiler, Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri, Otele giriş-çıkış ön Muhasebe ve Vergi Uygulamaları işlemleri, problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkeler.

TOİ 109 Gıda Teknolojisi
Gıda teknolojisinin tanımı, hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri, gıda bozulma etkenleri ve kontrolü, fiziksel gıda muhafaza yöntemleri, kimyasal gıda muhafaza yöntemleri, biyolojik gıda muhafaza teknikleri, tahıl, meyve, sebze, et, süt, yağ, şeker çay işleme teknolojisini ve işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkeleri.

ATB 193 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Temel Kavramlar, Türk İnkılabı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk İnkılabının hazırlık dönemi, Türk İstiklal Savaşı.

TDB 103 Türk Dili-I
Dil, diller ve Türk Dili, Dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatım türleri ve anlatım öğeleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

YDB 131-141-151 Yabancı Dil-I
Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama.

BİT 114 Bilgisayar-II
Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri, temel çizim elemanlar, düzeltme ve sorgulama işlemleri, görüntü ve kontrol işlemleri, bloklama işlemleri ve katmanları, ölçülendirme ve tarama işlemleri, yazacı ve çiziciden çıktı alma işlemleri.

MUH 110 Genel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bilgi sitemi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları kavramı, kayıt yöntemleri, defter tutma ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları süreci, tek düzen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları sistemi ve tek düzen hesap planı, bilanço ve gelir tablosunu kavrayabilme.

TOİ 110 Otel İşletmeciliği
Turizm ve konaklama endüstrisi, genel sınıflandırması, tanımı, özellikleri, Otel işletmelerinin kuruluş yeri, yatırım, yatımı maliyeti, finansman ve verimlilik hesaplamaları, Otel işletmelerinin yönetimi ve yönetim fonksiyonları.

TOİ 108 Mutfak Hizmetleri Yönetimi
Mutfak yönetimi, mutfak bilgisi, mutfakta temizlik ve sağlık, gıda maddelerinin beslenme değerlerine göre ayrımı, yiyecek üretim maliyetleri, satım alma ve depolama, uzun ve kısa süreli muhafaza, mutfakta bilgisayar kullanımı.

TOİ 102 Önbüro Yönetimi
Yönetim İlkeleri, Önbüro yönetiminde güvenlik ve temizli ilkeleri, önbüro rezervasyon, resepsiyon, ön kasa, santral işlemlerinin yönetimi ve kontrol süreçleri, önbüroda üniformalı hizmetler yönetime ve denetimi, önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimi.

TOİ 104 Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi
Yiyecek içecek hizmet işletmelerinin tanımlanması, sınıflandırılması ve özellikleri, Yiyecek-içecek işletmelerinde yönetim ve önemi, yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin temel fonksiyonları, organizasyon yapıları, hizmetlerin planlanması ve pazarlanması.

TOİ 106 Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği
İşletme çeşitliliği ve sektörün yapısına göre temizlik programlarının oluşturulması, temizlik hizmetleri işletmeciliğinde kontrol, denetim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, temizlik hizmetleri işletmeciliğinde beklenen ve istenen temizlik programları dahilinde maliyet ve bütçe hazırlama ve pazarlama teknikleri.

ATB 194 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Atatürk Dönemi inkılapları, Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyaseti, Atatürk İlkeleri.

TDB 104 Türk Dili-II
Yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalama ve yazım kuralları, anlatım bozuklukları.

YDB 132-142-152 Yabancı Dil-II
Konuşma, Dinleme-Anlama, yazma, okuma-anlama.

TOİ 201 Turizm Pazarlaması
Pazarlama-Turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar, turizm işletmelerinde Pazar bölümlemesi, Pazar ve pazarlama stratejileri, turizm pazarlama karması elemanları ve pazarlama araştırmaları, turizm işletmeleri açısından modern pazarlama teknikleri.

TOİ 203 Kongre ve Fuar Yönetimi
Dünyada ve Türkiye'de kongre ve fuar turizminin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları, Kongre ve fuar organizasyonu ve yönetimi.

TOİ 205 Turizm İşlt.Maliyet Analizi
Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri, konaklama işletmeleri maliyet yönetimi, konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri yöntemler, verimlilik ve uygulama.

TOİ 207 Turizm Mevzuatı
Turizm mevzuatı ve kaynakları, Türkiye'de turizme ilişkin yasal düzenlemeler, turizm mevzuatı.

TSİ 201 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
Ulaştırma işletmeleri rezervasyonları, seyahat acentalarının otel işletmeleri ve tur operasyonlarına yönelik yurt içi ve yurt dışı rezervasyonları, merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları.

BEB 101 Beden Eğitimi-I
Beden eğitimi ve sporun amacı, elit spor ve herkes için spor, organizmanın spora hazırlanması, özel branş teorisi ve pratiği.

YDB 221 Mesleki Yabancı Dil-I
Konuşma, Dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama.

TOİ 211 Yiyecek-İçecek İşletmeciliği-I
Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin önemi, sınıfları ve işletmeye açılmaları, yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin kuruluş yeri, yatırım maliyeti, finansmanı ve rantabilite hesapları, yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonksiyonları.

TOİ 213 Ziyafet ve İkram Hizmetleri Yönetimi
İşletme içi ve işletme dışı yiyecek içecek hizmetlerinin önemi ve tanımı, ziyafet ve ikram hizmetlerinde yönetim şekli ve yönetim fonksiyonları, ziyafetlerde beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler, ziyafet ve ikram hizmetinin satış ve pazarlanması.

TOİ 215 Endüstriyel Yiyecek Üretimi-I
Yiyecek hazırlama teknikleri, standart pişirme yöntemleri, standart yemek kalitesinde uygun yiyecek hazırlama, yiyecek süsleme ve sunumu.

TOİ 217 Önbüro Kat Hizmetleri Otomasyonu-I
Programlar ile ilgili genel kavramlar, Programlardaki işletim yöntemleri, kullanımı ve teknikleri, önbüro programları, kat hizmetleri programı.

TOİ 219 Kat Hizmetleri Yönetimi-I
Kat hizmetlerinde tesisin kuruluş aşamasında planlama ile ilgili işlevsel bilgiler, kat hizmetlerinde tesisin açılış öncesi organizasyonla ilgili yönetsel bilgiler, kat hizmetlerinde tesisin açılış öncesi koordinasyon ile ilgili yönetsel bilgiler.

TOİ 209 Gıda ve Personel Hijyeni
Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsle ile ilgili bilgiler, yaralı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları ile ilgili bilgiler, patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmesi ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması ile ilgili bilgiler, besin, bina, hava, su, personel hijyeni ile ilgili bilgiler.

TOİ 221 Özel İlgi Turizmi
Özel ilgi turizmi ile ilgili temel kavramlar ve özelikler, özel ilgi grupları, özel ilgi turizm türleri.

TOİ 202 Odalar Bölümü ve Yönetimi
Odalar bölümü yönetim ilkeleri ve faaliyetlerinin kontrolü, oda fiyatı belirleme yöntemleri, oda satış tekniklerini ve tahmin raporları, oda satış-pazarlama çalışmaları, otel işletmelerinde getiri yönetimi.

TOİ 204 Kat Hizmetleri Yönetimi-II
Kat hizmetlerinde tesisin faaliyet geçiş dönemindeki ve faaliyet sürecindeki iş gücü kaynağı yaratma ve yönetme bilgileri, tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet sürecinde devan edene eğitim işlevleri, tesisin faaliyet sürecinde kat hizmetlerinde işin kontrolü, iş gücü denetimi ile ilgili yönetsel bilgiler, kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili yönetsel bilgiler.

TOİ 206 Önbüro Kat Hizmetleri Otomasyonu-II
Önbüro programları, kat hizmetleri programları, laboratuar ve sektör uygulamaları.

TOİ 208 Mobilya ve Oda Dizaynı
Turizm konaklama endüstri kavramı içerisinde otel yapıları ve fiziksel planlama ilkeleri, konaklama işletmelinde yerleşim ve kullanım planlarına göre en uygun ürün seçimi-kullanım maliyeti, konaklama işletmelinde tek tip dizaynın oluşumu ve estetik boyutunun kazandırılması.

BEB 102 Beden Eğitimi-II
Sağlık ve yaşam boyu spor, spor yönetimi, sporcu sağlığı, özel branş teorisi ve pratiği.

YDB 222 Mesleki Yabancı Dil-II
Konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama.

İPD 216 Girişimcilik
Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerin kuruluş süreleri, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları.

TOİ 218 Turizm İşletmelerinde Etik
Etik kavramının kuramsal temelleri, etik davranışının toplumsal etkenleri, etik sistemleri, etik işlevleri), Yönlendirilmiş Çalışma (Plan, Hazırlık ve Yazım, anlatım.

TOİ 220 Yönlendirilmiş Çalışma
Plan, hazırlık ve yazım, anlatım.

TOİ 222 Turizm ve Çevre
Turizm gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramlar, turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizleri, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi, turizm çevre dengesi, Türkiye'de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartlar.

TOİ 224 Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim
Konaklama işletmelerinde finanssal yönetimin yeri, amacı, örgütlenmesi ile ilgili bilgiler, finanssal analizde oranlar ve fon akım tabloları, çalışma sermayesi yönetimi, konaklama işletmelerinde kullanılan finansman kaynakları.

İPD 204 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku.

İPD 234 İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevresi, insan kaynakları planlaması, insan kaynağını bulma, seçme yönlendirme, İnsan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi, inan kaynağının değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi, iş ilişkileri.

TOİ 226 Konaklama İşletmeleri Muhasebesi
Turizm ve konaklama endüstrisi, konaklama işletmelerinde hesap planı, konaklama işletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları uygulamaları.

TOİ 210 Yiyecek İçecek Maliyeti Kontrolü
Yiyecek ve içecek maliyeti kontrolün kapsam ve önemi, yiyecek ve içecek maliyet kontrol süreç ve aşamaları, standart yiyecek içecek reçetelerinin maliyet hesaplarının yapılması, yiyecek içecek faaliyetleri ile ilgili dönemsel verilerin istatistiksi yöntemlerle raporlanması.

TOİ 214 Endüstriyel Yiyecek Üretimi-II
Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşların tanımı, özellikleri, toplu beslenme üretiminde ve servislerinde yiyecek reçetelerinin standartlaştırılması ve değerlendirilmesi, toplu beslenme hizmetlerinde yemek dağıtım yöntemleri, toplu beslenme servislerinde sanitasyon.

TOİ 212 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği-II
Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin önemi, sınıfları ve işletmeye açılması, yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin kuruluş yeri, yatırım maliyeti, finansmanı ve rantabilite hesapları, yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonksiyonları.

TOİ 216 Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Otomasyonu
Otel otomasyonları hakkında genel bilgiler, yiyecek içecek hizmet işletmelerinde bilgisayar ve bilgisayar destekli hizmetleri tanıma, yiyecek içecek hizmet işletmelerinde yapılan çalışmalarda teknolojiyi kullanım metotları) dersleri yer almaktadır.
Dokümanlar
İletişim

Özel Kalem :     0252 - 211 19 94

 

Öğrenci İşleri :  0252 - 211 13 04

                          0252 - 211 22 45

Fax: 0252 - 211 13 17

e-mail: fethiye@mu.edu.tr

Yukarı Çık