Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

ATB 1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Kurtuluş savaşı, Cumhuriyetin kurulması, Atatürk İlke ve İnkılapları başta olmak üzere yakın tarihimize ilişkin olayların anlatılması

TDB 1801 Türk Dili-I

Türkçe' nin doğru kullanımı için temel dilbilgisi, kompozisyon ve yazım teknikleri konularında genel bilgiler verilmekte ve Türk Edebiyatı'ndan örneklerin incelenmesi

YDB 1801 İngilizce-I

Yabancı dil konuşma, yazma ve dinleme becerisinin kazandırılması

YDB 1803 Almanca-I

Yabancı dil konuşma, yazma ve dinleme becerisinin kazandırılması

YDB 1805 Fransızca-I

Yabancı dil konuşma, yazma ve dinleme becerisinin kazandırılması

BİP 1803 Bilgi ve İletişim Teknolojisi-I

İçerikleri bilgi teknolojilerine giriş, işletim sistemleri, temel uygulama yazılımları, veri tabanı sistemleri, bilgisayar ağları, www, web sayfası tasarımları hakkında bilgi verilmesi

PEY 1001 Peyzaj ve Süs Bitkileri Uygulaması-I

Çeşitli süs bitkisi türlerinin üretimlerinin yapılması ve bu bitkilerin peyzaj düzenlenmesinde kullanımları

PEY 1003 Peyzaj Mimarlığı Temel İlkeleri

Peyzaj, peyzaj mimarlığı kavramları üzerinde durulmakta, peyzaj mimarlığının çalışma alanları ile tasarım bileşenleri ve peyzaj tasarım ilkelerinin etkileşimleri incelenmekte, peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı karşılaştırılmakta, peyzaj mimarlığı meslek disiplininin görevleri hakkında bilgi verilmesi

PEY 1005 Teknik Resim

Teknik çizim araç ve gereçleri, yazı ve çizgi tipleri, önemli geometrik çizimler, iz düşüm ve iz düşüm yöntemleri, görünüş çıkarma, perspektif ve kesit alma teknikleri, ölçek ve ölçülendirme konuları hakkında bilgiler verilmesi

PEY 1497 Staj-I

Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirmesi ile teorik bilgilerin uygulamaya aktarılmasına yönelik çalışmaların yaptırılması, kamu ve özel sektörün çalışma prensiplerinin görülüp değerlendirilmesi

BAH 1807 Botanik

Bitkinin organları olan kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve, tohum gibi kısımlarının görevleri, yapıları ve metamorfoza uğramış durumları hakkında bilgiler verilmesi

PEY 1501 Peyzaj Ekolojisi

Ekolojinin tanımı, ekosistemler, iklim faktörü (ışık, sıcaklık, yağış ve rüzgar), toprak faktörleri ( toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri) ve bunun bitkilerde gelişme ve büyüme üzerine etkileri konusunda bilgi verilmesi

PEY 1503 Süs Bitkileri Üretim Teknikleri

Bitki üretim yapıları, üretim ortamları, vegetatif ve generatif üretim yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve yöntemlerin yapılması ile ilgili bilgiler verilmesi

BAH 1809 Toprak Bilgisi

Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri toprağı oluşturan kaya ve mineraller, toprağın bitki büyümesi ve gelişimi üzerindeki etkileri konuları hakkında bilgi verilmesi

1.SINIF BAHAR DÖNEMİ

ATB 1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-ll

Kurtuluş savaşı, Cumhuriyetin kurulması, Atatürk İlke ve İnkılapları başta olmak üzere yakın tarihimize ilişkin olaylar hakkında bilgi verilmesi

TDB 1802 Türk Dili-ll

Türkçe'nin doğru kullanımı için temel dilbilgisi, kompozisyon ve yazım teknikleri konularında genel bilgiler verilmekte ve Türk Edebiyatı'ndan örnekler incelenmesi

YDB 1802 İngilizce-ll

Yabancı dil konuşma, yazma ve dinleme becerisinin kazandırılması

YDB 1804 Almanca-ll

Yabancı dil konuşma, yazma ve dinleme becerisinin kazandırılması

YDB 1806 Fransızcaca-ll

Yabancı dil konuşma, yazma ve dinleme becerisinin kazandırılması

PEY 1002 Peyzaj ve Süs Bitkileri Uygulaması II

Bir projenin alanda uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması doğrultusunda uygulamalar yapılması

PEY 1004 Bitki Tanıma I

Bitkilerin morfolojik olarak tanınması, habitus,  gövde, çiçek, yaprak gibi kısımlarının algılanması, koniferlerin (Ladin, Göknar, Servi, Yalancı Servi, Ardıç, Porsuk) tanıtımı ve peyzaj alanlarında kullanımları hakkında bilgi verilmesi

PEY 1006 Konstrüksiyonel Materyal I

Peyzaj uygulama çalışmalarında kullanılan doğal ve yapay malzemelerin tanıtılması, bu malzemelerin kullanım alanları hakkında bilgi verilmesi, doğal ve kültürel peyzaj alanlarında konstrüksiyonel materyallerin seçiminin yapılması hakkında bilgi verilmesi

PEY1008 Bilgisayar Destekli Çizim

Bilgisayar destekli çizim paket programlarına ilişkin temel kavramlar ve terminoloji hakkında bilgi verilmekte, temel geometrik çizimleri ve peyzaj donatılarını teknik esaslara göre çizebilme becerisi kazandırılmakta, yapılan çizimin ölçülendirme teknikleri ve ölçekli olarak çıktısının alınması hakkında teorik ve uygulamalı bilgi verilmesi

PEY 1010 Ölçme Bilgisi

Ölçme bilgisinin tanımı ve kapsamı anlatıldıktan sonra, ölçü birimleri, ölçek kavramı,  ölçmede yapılan hatalar, basit ölçme aletleri ile yatay ölçmeleri, küçük arazi planlarının çıkarılması, alan hesapları ve yükseklik ölçmeleri konularında teorik ve uygulamalı bilgi verilmesi

PEY 1498 Staj-II

Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirmesine yönelik çalışmaların yaptırılması, büro ve arazi çalışmalarının karşılaştırılması ve çalışma prensiplerinin değerlendirilmesi

PEY 1502 Çevre Sorunları

Çevre, ekoloji, ekosistem, flora, fauna gibi çevreye yönelik tanımlamaların yapılması, hava, su ve toprak kirlilikleri ile kirletici kaynaklar hakkında bilgi verilmesi, enerji gerekliliğinin ve enerji kaynaklarının kullanımının değerlendirilmesi ve çevre kirleticilerinin ve çevre sorunlarına yol açan etkenlerin azaltılması ve önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesi konusunda bilgi verilmesi

PEY 1504 Kuru Çiçek Düzenleme Teknikleri

Bitkisel materyalin toplanması, kurutulması, boyama yöntemleri ve düzenlenmesine yönelik teorik bilgiler verilip, uygulama yaptırılması

STP 1802 Peyzaj Alanlarında Sulama Teknikleri

Sulamanın tanımı ve önemi, toprak-bitki-su ilişkileri, sulama yöntemleri ve uygun sulama yönteminin seçilmesi konularında teorik ve uygulamalı bilgiler verilmesi

PEY 1506 Arazi Tesviyesi

Peyzaj projelerini hazırlarken arazi plastiğine ilişkin altlık haritalarını okuyabilme, projelerde kot gösterim tekniklerini uygulayabilme, eğimli alanlara ilişkin hazırlanan projelerde kazı ve dolgu alanı miktarını hesaplayabilme ve arazide uygulayabilmek için iş planını hazırlayabilme konusunda bilgiler verilmesi

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

PEY 2001 Peyzaj ve Süs Bitkileri Uygulaması-III

Kamusal ve özel alanlardaki farklı peyzaj çalışmalarının incelenmesi, açık alanlarda bitkisel ve yapısal materyallerin kullanılması aşamalarına yönelik basit uygulamaların yaptırılması

PEY 2003 Bitki Tanıma-II

Dış mekan süs bitkilerinin tanıtımı, herdem yeşil ve yaprak döken ağaç, ağaçcık, çalı grubu bitkilerin kullanımı ekolojik istekleri ve üretimlerine yönelik bilgiler verilmesi

PEY 2005 Peyzaj Projeleme Tekniği

Peyzaj projelerinin tanıtılması, çizim ve uygulama aşamalarının gösterilmesi, peyzaj projelerindeki çizim yöntemlerinin, projelerdeki çizgi ve kullanılan sembollerin okunması, proje ölçeğinin oluşturulması, proje kağıt düzeninin hazırlanması ve peyzaj projelerinin okunması konuları hakkında bilgi verilmesi

PEY 2007 Konstrüksiyonel Materyal-II

Peyzaj çalışmalarında kullanılan malzemeler ile oluşturulan konstrüksiyonel elemanların kullanım alanları hakkında bilgi verilmesi, bu yapısal elemanların birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarının saptanması, kentsel donatı elemanlarının tanıtılması ve bu elemanların kullanım alanları ile uygulama safhaları hakkında bilgi verilmesi

PEY 2009 Bilgisayar Destekli Tasarım

Bilgisayar destekli tasarım paket programını kullanarak iki boyutlu olarak peyzaj donatılarını ve peyzaj projelerini tasarlama ve uygulanabilir nitelikte çizme, peyzaj projelerine ilişkin temel geometrik hesaplamaları yapma ve istenilen ölçekte çıktısını alma konusunda teorik ve uygulamalı bilgi verilmesi

PEY 2011 Seminer-I

Bilimsel araştırma yöntemleri, doğru bilgiye ulaşım olanakları, bir araştırma için gereksinim duyulan bilgilerin toplanması ve derlenmesi, sunum teknikleri, etkin sunuş için gerekli özellikler hakkında bilgiler verilmesi.

PEY 2501 Peyzaj Mekanizasyonu

Peyzaj uygulamalarında kullanılan basit ve gelişmiş alet-ekipmanların tanıtılması ve bu alet-ekipmanların çalışma prensipleri ile birlikte nerede, nasıl kullanıldığına yönelik bilginin verilmesi ve peyzaj projelerini uygulamaya yönelik iş planının hazırlanması konusunda bilgiler verilmesi

PEY 2503 Bitki Kompozisyonu

İç ve dış mekanlarda kullanılan bitkisel materyallerin birbirleri ve çevreleri ile olan görsel birlikteliğinin peyzaj tasarım ilkeleri doğrultusunda sağlanması konularında bilgi verilmesi

PEY 2505 Röleve ve Uygulama Teknikleri

Röleve ile ilgili temel kavramların verilmesi, peyzaj projelerinin hazırlanması için çalışma alanının mevcut durumunun ölçekli bir şekilde hazırlanması konusunda bilgi verilmesi

PEY 2507 Ağaçlandırma

Peyzaj düzenleme ve bitkisel aplikasyon çalışmalarına başlamadan önce alan etüdünün nasıl yapıldığı, dikim yöntemleri, kentsel ve kırsal yol ağaçlandırmalarının anlatılması.

PEY 2509 Doğa Koruma ve Milli Parklar

Doğa korumanın önemi, doğa korumanın nedenleri, kriterleri, koruma alanları ile milli parklar ve Türkiye'deki örnekleri üzerinde bilgi verilmesi

SÜS 2801 Süs Bitkileri Budama ve Aşılama Teknikleri

Süs bitkisi türlerinde kullanılan budama yöntemleri ve budama yapımında dikkat edilecek hususlar. Aşı çeşitleri ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi

2.SINIF BAHAR DÖNEMİ

PEY 2002 Peyzaj ve Süs Bitkileri Uygulaması-IV

Açık yeşil alanların bakımı, onarım yöntemleri ve özel peyzaj uygulamalarının bitkisel ve yapısal yönden incelenmesi, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü geliştirmeye yönelik uygulamaların yaptırılması

PEY 2004 Peyzaj Projeleri Aplikasyon Tekniği

Stüdyo çalışmaları sonunda ortaya çıkmış peyzaj projesinin araziye uygulanmasına yönelik ilk arazi hazırlığı, zemin etüdünün yapılması, toprak tesviyelerinin yapılması, proje alanının sınırlarının belirlenmesi ve röper noktalarının oluşturulması, kazı ve dolgu çalışmalarının yapılması, yapısal ve bitkisel elemanların uygulamalarının ve uygulama sonunda kontrollerinin yapılmasına yönelik bilgiler teorik ve uygulamalı olarak verilmesi

PEY 2006 Peyzaj Onarım ve Bakım Teknikleri

Bozulan doğal alanların yeniden doğaya kazandırılması için bitkisel ve yapısal malzemelerle onarım yöntemleri hakkında bilgi verilmesi

PEY 2008 Yer Örtücü Bitkiler

Yer örtücü bitkilerin tanımı, kullanım alanları, kullanım şekilleri ve üretim yöntemleriyle ekolojik istekleri hakkında bilgi verilmesi

PEY 2010 Keşif ve Metraj Çıkarma Teknikleri

Peyzaj projelerinde yer alan yapısal ve bitkisel elemanların metrajının çıkarılması, keşif bedelinin hazırlanması, yapısal ve bitkisel peyzaj elemanları için teknik şartnamenin hazırlanması konusunda bilgi verilmesi

PEY 2502 Seminer-II

Bilimsel araştırma yöntemleri, doğru bilgiye ulaşım olanakları, bir araştırma için gereksinim duyulan bilgilerin toplanması ve derlenmesi, sunum teknikleri, etkin sunuş için gerekli özellikler kazandırılması, kitlelere hitap etme ve kitlelerin ilgisinin toplanmasına yönelik bilgilerin verilmesi

PEY 2504 Bilgisayar Destekli Modelleme

Bilgisayar destekli modelleme paket programlarını kullanarak gerçek görüntülerden oluşan yapısal ve bitkisel materyalleri hazırlayabilme, peyzaj donatılarını ve projelerini iki boyutlu ve üç boyutlu olarak çizebilme, çizim üzerinde düzenlemeleri yapabilme, çizime gerçek materyal ataması yapabilme ve çıktısını alabilme konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verilmesi

PEY 2506 Proje ve İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri

Hizmet, yapım, iş, ataşman, yeşil defter, keşif çıkarma, hak ediş ve metraj hazırlama gibi kavram ve işlemlerin tanıtılması, ihale kavramı, uygulama esasları ve işlem prosedürleri, projelerin maliyet tutarlarının hazırlanma yöntemlerini, proje keşif ve metrajının, teklif ve ihale dosyası haline dönüştürülmesi hakkında bilgi verilmesi

PEY 2508 Çim Alan Tesisi ve Bakım Teknikleri

Çim alanların tanımı ve işlevleri, kullanım amaçlarına göre çim alanlar, serin iklim ve sıcak iklim çim türlerinin özellikleri, çim alanların tesisi, ekim, bakım, onarım konularında bilgi verilmesi

SÜS 2804 Bonsai Yetiştirme Tekniği

Bonsai tekniğine uygun bitki türlerinin tanıtılması, bonsai yapımında kullanılan malzeme ve aletlerin tanıtılması ile bonsai tekniklerinin incelenmesi

PEY 2510 İç Mekanlarda Bitkisel Tasarım

İç mekanlarda yapısal ve ekolojik açıdan bitkisel tasarımda dikkat edilmesi gereken hususların incelenmesi

PEY 2512 Kesme Çiçek Yetiştirme Teknikleri

Kesme çiçek türlerinin sınıflandırılması, tanıtımı, üretim yöntemleri, bakım istekleri ve yetiştiricilikleri hakkında bilgi verilmesi

SER 2804 Bitki Besleme ve Gübreleme Teknikleri

Bitki besleme yöntemleri ve gübre çeşitleri, içerikleri, kullanımları ve gübreleme uygulamaları hakkında bilgi verilmesi

SÜS 2802 Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları

Süs bitkilerinde görülen hastalık ve zararlıların tanıtılması. Bu hastalık ve zararlılar ile ekonomik bir şekilde çevre sağlığını bozmayan mücadele yöntemleri hakkında bilgi verilmesi

PEY 2514 Fidanlık Tesisi ve Yönetimi

Fidanlık ve sera işletmeciliğinde yer ve yön seçiminin önemi, yer ve yön seçimine etki eden faktörler, fidanlık ve sera işletmelerinin planlanması, çalışma amaçları ve tipleri, seraları oluşturan materyallerin özellikleri, seralarda aydınlatma, ısıtma, soğutma, gölgeleme, havalandırma, sulama, peyzaj uygulamalarında özellikle dış mekanda kullanılan bitkisel materyalin fidanlıklardaki bakım, kalite sınıflaması, depolama, ambalajlama, pazarlama ve fidanlık envanteri hakkında bilgi verilmesi

 

Dokümanlar
İletişim

Özel Kalem :     0252 - 211 19 94

 

Öğrenci İşleri :  0252 - 211 13 04

                          0252 - 211 22 45

Fax: 0252 - 211 13 17

e-mail: fethiye@mu.edu.tr

Yukarı Çık